Covid-19 Kılavuzu

Adalet Bakanlığı Sözlü Sınavlarında COVID-19 Salgını Nedeniyle Alınacak Önlemler ile Sözlü Sınavlara Katılacak Adayların Uyması Gereken Kurallara İlişkin Kılavuz


Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün "Ulusal Sınavlarda Alınması Gereken Önlemler" konulu yazısı ile Bakanlığımıza gönderilen 08/06/2020 tarihli ve13588366-149 sayılı yazısı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak COVID-19 salgını nedeniyle sözlü sınav sürecinde adaylar tarafından uyulması gereken kurallar ile sözlü sınav yerinde alınması gereken tedbirler aşağıda yer almaktadır.
I- Sözlü Sınavdan Önce Alınacak Önlemler:
1. Sözlü sınav gününden bir gün önce sözlü sınav yerinin genel temizliği su ve deterjan kullanılarak yaptırılacaktır. Bu hususta Sağlık Bakanlığı COVID-19 pandemi döneminde halka açık alanların temizlik ve dezenfeksiyonu ilkelerine uyulacaktır.
2. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19 ile uyumlu şikâyeti olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan, COVID-19 tanısı konulan, tedavi alan veya tedavi sonrasında 14 gün karantina sürecinde olan kişilere sözlü sınavda görev verilmeyecektir.
3. Sözlü sınav kurulu, sınav görevlileri ve adayların oturma düzeni, sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde (en az 1 metre mesafe) oluşturulacaktır.
4. Adaylar bildirilen sınav saatinden önce sınav yerine alınmayacak böylelikle sözlü sınav esnasındaki yoğunluk asgari seviyeye indirilecektir.
5. Sözlü sınava girecek adaylar sınav yerine HES kodu olmadan alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.
6.Sözlü sınava girecek adayların yanlarında maske ve gerekli hallerde kullanılmak üzere tükenmez kalem getirmeleri gerekmektedir.
7. Sözlü sınava girecek adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı veya solunum güçlüğü olan, COVID-19 teşhisi konulan veya COVID-19 şüphesi ile Sağlık Kurumlarının tavsiyesi üzerine izole edilen veya COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olan adayların, 0312 414 63 29 numarası üzerinden Genel Müdürlüğümüz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir. Bu adaylara sözlü sınavlara hangi koşullarda ve ne zaman alınacakları hususunda yönlendirme yapılacaktır.
II-Sözlü Sınav Sırasında Alınacak Önlemler:
1. Sözlü sınavın yapılacağı yere adaylar sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre mesafe olacak şekilde) uygun olarak kendilerine belirtilen saatlerde alınacak, saati gelmeyen aday sözlü sınav yerine alınmayacaktır.
2. Sözlü sınava girecek adayların yakınları sözlü sınav yerine alınmayacaktır.
3. Sözlü sınav yeri girişlerinde kimlik kontrolü, kimliklere dokunulmadan yapılacaktır. Kontrol yapan görevlilerin maske ve yüz koruyucu kullanması sağlanacaktır.
4. Sözlü sınava girecek adayların sözlü sınav yerine sosyal mesafe kurallarına uyarak alınmaları esnasında her bir adayın ateşi ölçülecektir. Ateşi 38 derece ve üzerinde olan adaylar diğer adaylardan izole edilip sözlü sınav kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sözlü sınava alınacaktır.
5. Sözlü sınava girecek adayın sözlü sınav yerine alınmadan önce sözlü sınav saatini beklerken COVID-19 açısından sözlü sınav sürecinde dikkat etmesi gereken noktalar görevli tarafından adaylara hatırlatılacaktır.
6. Adaylar sözlü sınavın yapılacağı merkeze girişten itibaren maske takmalı, sözlü sınav salonunda ve sözlü sınav süresince tıbbi maske takmaya devam etmelidir. Maskeler nemlenmesi durumunda yenisiyle değiştirilmelidir. Maske değiştirme söz konusu ise aday el antiseptiği kullanmalıdır. Nemlenmiş maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.
7. Sözlü sınav yerinde sözlü sınava girecek adaylar ve görevlilerin kullanımı için yeteri kadar el antiseptiği ve yedek maske bulundurulacaktır.
8. Sözlü sınav salon girişinde adayların salona alınmadan önce el antiseptiği kullanması sağlanacaktır.
9. Sözlü sınav günü adaylardan ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü gibi COVID-19’u düşündürecek şikâyetleri olanlar ile son 14 gün içerisinde kesin COVID-19 vakası ile teması olan adayların belirlenmesi durumunda diğer adaylardan izole edilip sözlü sınav kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sözlü sınava alınacaktır.
10. Sözlü sınav günü adaylardan kesin COVID-19 tanısı olduğu tespit edilenler ile kesin COVID-19 tanısı ile tedavisi tamamlanıp sonrasındaki 14 günlük karantina süresinde olanlar diğer adaylardan izole edilip sözlü sınav kurulunun alacağı karar doğrultusunda uygun yer, zaman ve koşullar altında sözlü sınava alınacaktır.
11. Sözlü sınav yerine alınmadan önce beklenilen alanda ve koridorlarda yığılma oluşmadan adayların salonlara ulaşması sağlanacaktır.
12. Sözlü sınav yerlerinin sözlü sınav sırasında gerekli havalandırma işlemleri yapılacaktır.
13. COVID-19 tanısı, şüphesi veya teması olduğu tespit edilen adaylara yönelik yapılacak sözlü sınav esnasında yeteri kadar tıbbi maske bulundurulacaktır.
III-Sözlü Sınav Sonrasında Alınacak Önlemler:
1. Sözlü sınavdan çıkan adaylar, sosyal mesafe (en az 1 metre) kuralına uygun şekilde binadan ayrılmalıdır.
2. Kullanılmış olan maskeler ağzı kapaklı çöp kutusuna/çöp torbasına atılmalıdır.
3. Sözlü sınavın yapıldığı yerin, sözlü sınavın bitimine müteakip gerekli havalandırma işlemleri ile birlikte su ve deterjan kullanılarak genel temizliğinin yapılması sağlanacaktır.


Sözlü sınava girecek adayların sözlü sınav sürecinde yukarıda belirtilen kurallara hassasiyetle uymaları kendi sağlıkları ve toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.
Sözlü sınava girecek olan adaylara başarılar dileriz.