Covid 19 Salgını Kapsamında İdari İzin Uygulaması


Covid 19 salgını kapsamında idari izin uygulamasının nasıl olacağına ilişkin 02/06/2020 , 29/05/2020  tarihli yazılarımız tüm teşkilata duyurulmuştur.