Deprem Bölgesi İçin Naklen Atama veya Geçici Görevlendirme Çalışması
15.03.2023

06.02.2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli meydana gelen depremler nedeniyle deprem bölgesinde görev yapan veya deprem bölgesinde görev yapmak isteyen personele ilişkin 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi, 122 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar, 27.08.2021 imza tarihli Toplu İş Sözleşmesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca naklen atama veya geçici görevlendirme çalışması planlanmaktadır.

Bu itibarla, bu çalışmaya ilişkin taleplerin hizmetin ve ihtiyaçların gerekliliğine uygun bir şekilde değerlendirilebilmesi amacıyla dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda açıklanmıştır.
       I- BAŞVURU KOŞULLARI:

 1. Bu çalışmaya; adli (icra daireleri hariç) ve idari yargı taşra teşkilatında görev yapan personel başvurabilecektir.
 2. Deprem bölgesi olarak kabul edilen Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Kilis, Osmaniye ve Şanlıurfa il sınırları içerisinde bulanan merkez ve mülhakat adliyelerde görev yapan personel, deprem bölgesindeki bu illerde veya deprem bölgesi dışındaki diğer illerde yer alan merkez ve mülhakat adliyeleri tercih edebileceklerdir.
 3. Deprem bölgesi dışından deprem bölgesine talep edenler sadece yukarıda sayılan 10 il sınırları içerisinde bulanan merkez ve mülhakat adliyeleri tercih edebileceklerdir.
      II- BAŞVURU ŞEKLİ VE ZAMANI:
 1. Başvurular bu çalışma için tasarlanan https://personel.adalet.gov.tr adresinde yer alan ‘‘Personel Talep Sistemi’’ üzerinden alınacaktır. Sistem haricinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 2. ‘‘Başvuru Koşulları’’ başlığı altındaki 1 inci maddede belirtilen çalışma kapsamındaki personele bir şifre tanımlanarak SMS ile gönderilecektir. Sisteme, ilgili personelin telefonuna gelen bu şifre ile başvuru süresinin sonuna kadar erişim sağlanabilecektir.
 3. Çalışma kapsamında merkez ve mülhakat adliyeleri olmak üzere 5 tercih yapılabilecektir.
 4. Başvurular; 15.03.2023 Çarşamba günü başlayıp, 22.03.2023 Çarşamba günü saat 23:59:59 itibarıyla sona erecektir. Başvuru tarihinin bitimine kadar aynı usulle sisteme girilen bilgiler güncellenebileceği gibi tercihlerde değişiklik yapılması veya başvurudan feragat edilmesi de mümkündür.
      III- DEĞERLENDİRME:
 1. Deprem bölgesinde görev yapan personelimizin talepleri; depremden etkilenme durumları (vefat eden yakın bilgisi, kendisi ve yakınlarının sağlık durumu, konutunun hasar bilgisi ve derecesi, vb.) ile adalet hizmetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde tesisini mümkün kılacak norm ve ihtiyaç analizi birlikte gözetilerek değerlendirilecektir.
 2. Deprem bölgesi dışından gelecek talepler yönünden ise görev yapılan mahaldeki norm durumu, talep edilen yer için ihtiyaç duyulan personel sayısı ve talep edenlerin öncelik gerekçeleri gözetilerek Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya il sınırlarındaki adliyeler ile İslahiye ve Nurdağı adliyelerine yapılan taleplerin öncelikli olarak karşılanması planlanmaktadır.
       IV- DİĞER HUSUSLAR:
 1. Sürecin hızla tamamlanabilmesi için başvurular yalnızca sistem üzerinden alınacaktır.
 2. Daha önce yazılı olarak talepte bulunan personelin de yöneltilen soruları eksiksiz doldurarak yeniden başvuru yapması gerekmektedir.
 3. Bahsi geçen çalışma en kısa sürede nihayetlendirilerek yukarıda belirtilen sistem üzerinden ilan edilecektir. Talebi uygun görülmeyen personel hakkında ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.
 4. Başvuru esnasında yaşanacak aksaklıklar ile ilgili 0 (312) 414 63 07 ve 0 (312) 414 62 50 numaralı telefonlar üzerinden arayarak veya 0 (312) 414 62 50 numaralı hatta WhatsApp üzerinden mesaj atarak Genel Müdürlüğümüz ile iletişim kurulabilecektir.