Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları Ücret Duyurusu

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

19.08.2023 tarihinde yapılacak olan Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavları ile ilgili olarak tahsilat ekranında yaşanan aksaklık giderilmiş olup, sınav ücretlerine ilişkin tahsilata başlanmıştır.
Adayların, Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde 17.07.2023 yapılan ilandan, sınav başvurularının değerlendirilmesine ilişkin sonuç sorgulayarak, başvurularının kabul edilmiş olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı’nın http://odeme.meb.gov.tr adresinden Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının her biri yönünden 470 TL tutarındaki sınav ücretini ilgili sınavı seçerek yatırmaları gerekmektedir.
Sınav başvuruları kabul edilen adaylardan her iki sınava da girecek olanların Görevde Yükselme Sınavı için 470 TL, Unvan Değişikliği Sınavı için 470 TL olmak üzere toplam 940 TL’lik ödemeyi ilgili sınavları seçerek ayrı ayrı yapmaları gerekmektedir.
Ayrıca 18.07.2023 tarihli duyurumuzda belirtildiği üzere;  http://odeme.meb.gov.tr adresli tahsilat sisteminde 17.07.2023 - 18.07.2023 tarihlerinde meydana gelen aksaklık nedeniyle, yapılan ödemelerden iade edilecek olanlar SMS yolu ile adaylara bildirilmiştir.
18.07.2023 tarihinde tahsilat sistemine çift sınav tanımlaması yapıldıktan sonra yapılan ödemeler geçerli olduğundan, tekraren ödeme yapılmasına tahsilat sistemi müsaade etmeyecektir.
Bu bağlamda, adayların 17.07.2023 tarihli başvuruların değerlendirilmesine ilişkin ilandan başvuru durumlarını sorgulayarak http://odeme.meb.gov.tr adresli tahsilat sistemi üzerinden ilgili sınavı seçmek suretiyle sınav ücreti ödemelerini 23.07.2023 Pazar günü saat 23.59’a kadar yapmaları hususu,

ÖNEMLE DUYURULUR