Görevde Yükselme Sınavı (Yazı işleri Müdürü) Başvuru Değerlendirme Sonuçları
17.07.2023

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin sınav başvuru ücreti Bakanlığımız internet sitesinde ayrıca ilanı edilecektir.  

DUYURULUR.

İrtibat Tel: 0312 414 63 29

SONUÇ SORGULAMA