Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı.
8.05.2024

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yönetmeliği, Resmi Gazetede  yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240507-1.htm