Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı.
8.05.2024

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı Yönetmeliği, Resmi Gazetede yayımlandı.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240508-1.htm