İstatistikçi, Mimar, Diyetisyen, Şehir Plancısı, Avukat, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı Kadroları İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları
4.06.2021

22/02/2021-07/04/2021 tarihleri arasında yapılan istatistikçi, mimar, diyetisyen, şehir plancısı, avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına personel alımı için yapılan sözlü sınav sonuçları  ile yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler aşağıda ilan edilmiştir.

İstenilen evrakın 21/06/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.


Psikolog, pedagog ve sosyal çalışmacı kadrolarına yerleştirmeler, adayların tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı sırasına göre yapılacaktır. Tercihlerinden herhangi birine yerleştirilemeyen adaylar ise re’sen boş kalan mahallere yerleştirilecektir.

DUYURULUR.
İstatistikçi, Mimar, Diyetisyen, Şehir Plancısı kadrolarına yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilen belgeler;
a)Mal bildirimi (Ek-1),
b)Bilgi formu (Ek-2),
c)2 adet biyometrik fotoğraf,

d)Diploma,
e)KPSS sonuç belgesi,
f)Sağlık beyanı (Ek-3)
g)Etik sözleşmesi (Ek-4)
h)Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
ı)Güvenlik soruşturması formu (EK-7 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-7 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosuna yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilen belgeler;
a)Mal bildirimi (Ek-1),
b)Bilgi formu (Ek-2),
c)2 adet biyometrik fotoğraf,

d)Diploma,
e)KPSS sonuç belgesi,
f)Sağlık beyanı (Ek-3),
g)Etik sözleşmesi (Ek-4),
h)Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için),
ı)Güvenlik soruşturması formu (EK-7 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-7 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)
i)Aşağıdaki hususları da kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu.

  1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3. Göz: Görme engeli veya gece körlüğü olmamak,
  4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Avukat kadrosuna yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilen belgeler;
a)Mal bildirimi (Ek-1),
b)Bilgi formu (Ek-2),
c)2 adet biyometrik fotoğraf,

d)Diploma,
e)KPSS sonuç belgesi,
f)Sağlık beyanı (Ek-3),
g)Etik sözleşmesi (Ek-4),
h)Onaylı avukatlık ruhsatı,
ı)Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
i)Güvenlik soruşturması formu (EK-7 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-7 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

Psikolog, Pedagog, Sosyal Çalışmacı kadrolarına yerleştirmeye hak kazanan adaylardan istenilen belgeler;
a)Mal bildirimi (Ek-1),
b)Bilgi formu (Ek-2),
c)2 adet biyometrik fotoğraf,

d)Diploma,
e)KPSS sonuç belgesi,
f)Sağlık beyanı (Ek-3),
g)Etik sözleşmesi (Ek-4),
h)Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
ı)(Ek-5) listede bulunan iller arasından yerleşmek istedikleri yerleri belirtir dilekçeleri (Ek-6)
i)Güvenlik soruşturması formu (EK-7 formun “UYARI” bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak, 2 adet hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün imzalanması ve EK-7 form dışında başka form kullanılmaması gerekmektedir.)

SONUÇ SORGULAMA