Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Çalışması Sonuçları
27.08.2020

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda (yazı işleri ve idari işler müdürleri hariç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan personelin, 2802 sayılı Kanunun 114 üncü maddesi ile Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22 ve 22/C maddeleri gereğince isteğe bağlı nakil çalışmasına ilişkin başvurular değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre isteğe bağlı yer değişikliği sonuçları yayımlanmıştır.

İsteğe bağlı naklen ataması yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların tebliğinden itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.
 
Duyurulur.

SONUÇ SORGULAMA