Koordinatörler Toplantısı
31.05.2024

Personel Genel Müdür  Yardımcımız Sn. Osman Çakar Başkanlığında, Daire Başkanımız, Tetkik Hâkimlerimiz ve Koordinatörlerimizin katılımlarıyla; koordinatörler toplantısının beşincisi  31.05.2024 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda, Hâkim ve Savcı Yardımcılığı sistemine geçiş süreci ile mevcut hâkim ve savcı adaylarının stajları  değerlendirilmiştir.

Fotoğaflar