Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Ek İlan

EK İLAN

ADALET BAKANLIĞINDAN


          Bakanlık Merkez Teşkilatı Personel Alımı ile ilgili ilan 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmî Gazete ile aynı tarihte Bakanlığımız internet sitesinde yayınlanmıştır.

          Yayınlanan İlanın;

        II) Özel Şartlar bölümünün A fıkrasının (c) bendinde belirtilen “01 Ocak 1989” ibaresi “01 Ocak 1988” şeklinde değiştirilmiştir.

          Yukarıda belirtilen değişiklik haricinde ilandaki diğer hususlar ile ilgili herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.


 
D U Y U R U L U R