Koruma ve Güvenlik Görevlisi Boy-Kilo Ölçümü ve Sözlü Sınava İlişkin Duyuru

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN

Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav tarihleri aşağıda ilan edilmiştir.
        
Söz konusu kadroya başvuran ve sıralamaya giren adayların boy ve kilo ölçümleri 5 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 10:00’da Adalet Bakanlığı (Ana Bina) Milli Müdafaa Caddesi Bakanlıklar /ANKARA adresinde yapılacaktır.

Boy ve kilo şartını taşımayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

Boy ve kilo şartını taşıyan adaylar 06/04/2021 – 07/04/2021 tarihleri arasında, Milli Müdafaa Cad. No: 8 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresinde bulunan Kent Konseyi Ek Hizmet Binası Toplantı Salonunda sözlü sınava alınacaktır.
  
Adaylar HES kodu olmadan sözlü sınava alınmayacaktır. Bu nedenle ilgililerin önceden HES kodu temin etmeleri gerekmektedir.

Sınav günü adayların özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını, kimlik belgelerini ve öğrenim durumu belgelerinin asılları veya onaylı suretleri ile birlikte belirtilen gün ve saatte sınavın yapılacağı adreste hazır bulunmaları gerekmektedir. 

COVID-19 Klavuzu (Tıklayınız)
 


 

SONUÇ SORGULAMA