Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Aşçı Kadroları İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonucu

T.C. ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLAN


 

1- Atanmaya hak kazanan koruma ve güvenlik görevlisi adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) 31/12/2018 tarihli ilanda belirtilen sağlık kurulu raporu,
c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
ç) Bilgi Formu (Ek-3)
 

2- Atanmaya hak kazanan aşçı adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) Sağlıkla ilgili dilekçe (Ek-2),
c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
ç) Bilgi Formu (Ek-3)
d) Tercih Dilekçesi (Ek-4)
 

21/06/2019 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır. 
Aşçı adaylarının atamaları tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Tercih ettiği İle yerleşemeyen adayların ise ataması  re’sen yapılacaktır.

Duyurulur.(31/05/2019)

Sınav Sonucu İçin TIKLAYINIZ.

EKLER: