Pedagog Kadroları İçin Yapılan Sözlü Sınav Sonucu

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 
Atanmaya hak kazanan pedagog adaylarının aşağıda belirtilen;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
c) Bilgi Formu (Ek-2)
ç) Tercih Dilekçesi (Ek-3)

 
belgeleri 10/08/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin atamaları yapılmayacaktır. 

Adayların atamaları tercihleri dikkate alınmak suretiyle nihai başarı puan sırasına göre yapılacaktır. Tercih ettiği Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğüne atanamayan adayların ise ataması  re’sen yapılacaktır.

EKLER:

 
  

SONUÇ SORGULAMA