Sözleşmeli 50 Mühendis Alımı Ek İlanı

T.C.
ADALET BAKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS ALIMI EK İLAN
 
25/12/2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, Adalet Bakanlığının Bakanlık Merkez Teşkilatı Personel Alımı (sözleşmeli 50 mühendis) İlanının;
(I) Başvuru Şartları bölümünün (B) Özel Şartlar'ının  2 nci Grubunun 2 nci ve 3 üncü bentlerinde belirtilen şartlar ile 3 üncü Grubunun 2 nci ve 3 üncü bentlerinde belirtilen şartlar karşılıklı olarak değiştirilmiştir.
İlanın ilgili bölümü aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir.
Düzeltilen ilânın tam metnine Bakanlığımız internet sitesinden (www.adalet.gov.tr) ulaşılabilir.
Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

I-BAŞVURU ŞARTLARI

B-ÖZEL ŞARTLAR

2.GRUP
 1. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 2. Tercihen;
  1. JAVA platformunda uygulama geliştirebilecek bilgi düzeyine sahip olmak,
  2. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,
  3. Temel seviyede veri tabanı ve programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
  4. Temel seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
  5. Arayüz, performans, regresyon ve yük testi konularında bilgi sahibi olmak,
  6. Selenium, Cucumber, Silktest araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
  7. Sorun tespit ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.
3.GRUP
 1. Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veri tabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya güncel sürümleri veri tabanı yönetimi konusunda (başvuru tarihi itibarıyla) en az 1 yıl tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
 2. Tercihen;
  1. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
  2. SQL bilgisine sahip olmak,
  3. PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,
  4. SQL Tuning bilgisine sahip olmak,
  5. PL/SQL bilgisine sahip olmak.