Sözleşmeli Bilişim Personeli Alım İlanı
4.11.2020

 
T.C.
ADALET BAKANLIĞI
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü emrinde istihdam edilmek üzere 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6’ncı maddesi ile 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'in 8’inci maddesi uyarınca sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 37 (otuz yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Başvuru Grubu Bilişim Personeli Pozisyonu Alınacak Personel Sayısı
A GRUBU Kıdemli Yazılım Mimarı 1
Kıdemli Sistem Mimarı 1
B GRUBU Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı 3
Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı 1
Kıdemli Ağ Altyapısı Uzmanı 2
Kıdemli Ağ Uzmanı 1
Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows) 1
Kıdemli Sistem Uzmanı 1
Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı 1
C GRUBU Yazılım Geliştirme Uzmanı 3
Web Önyüz Geliştirme Uzmanı 2
DevOps Mühendisi 1
Web-Mobil Tasarım Uzmanı 1
Veri Tabanı Uzmanı 1
Network (Ağ) Uzmanı 2
Sistem Uzmanı (Windows) 2
Sistem Uzmanı 1
Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı 1
SIEM Uzmanı 1
Ağ ve Yazılım Güvenliği Uzmanı 2
Sesli ve Görüntülü Yazılım Geliştirme Uzmanı 1
Android Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı 1
IOS Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı 1
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı 2
D GRUBU Sesli ve Görüntülü Yazılım Geliştirme Uzmanı 1
Enerji Yönetimi Uzmanı 1
Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı 1
TOPLAM   37

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 3. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece D Grubu pozisyonları için başvuru yapabilir),
 4. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibarıyla ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
 5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
 6. Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.
B- ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.

A GRUBU: (2 Kişi)

 1. Kıdemli Yazılım Mimarı (1 Kişi)
  1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde yazılım geliştiricisi olarak en az 10 (on) yıl çalıştığını belgelemek,
  2. Bilgi sistemleri konusunda proje yöneticisi veya proje koordinatörü olarak en az 5 (beş) yıl deneyim sahibi olmak,
  3. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  4. Veritabanı sistemleri konularında en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
  5. Big Data konusunda tecrübe sahibi olmak,
  6. JavaEE mimarisinde tecrübe sahibi olmak,
  7. Visio, Enterprise Architect, Rational Rose gibi yazılım araçlarından biri ile yazılım modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
  8. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve tecrübe sahibi olmak,
  9. Kurumsal uygulama yaşam döngüsüne hakim ve uygulama geliştirme tecrübesine sahip olmak,
  10. Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  11. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,
  12. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
  13. Bilişim projelerinde sözleşme ve teknik şartname hazırlamak ve/veya hazırlama süreçlerini yönetme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  14. Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
  15. Takım çalışmasına yatkın olmak,
  16. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
 1. Tercihen CMMI süreçleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 1. Kıdemli Sistem Mimarı (1 Kişi)
  1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya sistem yöneticisi (admin) olarak en az 8 (sekiz) yıl çalıştığını belgelemek,
  2. Başarıyla sonuçlanmış büyük ölçekli veri merkezi kurulumu veya yenilenmesi projesinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması,  teknik şartname hazırlanması, ihale süreci, kurulum ve yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi konusunda en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
  3. En az Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP) sertifikalarından birine sahip olmak,
  4. En az Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator - AIX Administration sertifikalarından birine sahip olmak,
  5. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
  6. VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
  7. Yönlendirme (routing), anahtarlama (switching), VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
  8. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri (IDS/IPS), antivirüs, yük dengeleme sistemleri, e-posta güvenlik sistemleri, vekil sunucu (Proxy) ve sistemleri ve sıfırıncı gün (zero day) sistemleri konularında tecrübe sahibi olmak,
  9. Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
  10. Disk sistemleri ve mimarileri ile disk sanallaştırma teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
  11. Veri iletişim (F/O, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması ve yapılandırılması ile SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübe sahibi olmak,
  12. Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,  
  13. Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, hizmet seviyesi taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
  14. CISSP konusunda bilgi sahibi olmak,
  15. ITILv3 ve CEH konusunda bilgi sahibi olmak,
  16. Microsoft Windows Server, UNIX/AIX/Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 1. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
 3. Tercihen Pardus işletim sistemi konusunda bilgi sahibi olmak,
 4. Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
 5. Tercihen (Cisco Certified Internetwork Expert) CCIE sertifikasına sahip olmak.

B GRUBU (10 Kişi)

 1. Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi)
 1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
 3. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
 4. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak proje geliştirme konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
 5. REST web servis, GraphQL, mikroservis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. NoSQL veritabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
 7. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 9. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. SDLC metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,
 12. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veritabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
 13. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
 14. Tercihen Angular framework, React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,
 15. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 16. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
 1. Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. Tercihen gRPC, Protocol Buffers konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 1. Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. En az 3 (üç) yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c veya üstü veritabanı yönetimi ile SQL ve PL/SQL programlama tecrübesine sahip olmak,
 3. SQL/ PLSQL iyileştirme (tuning) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Oracle RAC konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. UNIX ve Linux türevleri (tercihen IBM AIX, Oracle Linux ve Red Hat Linux) işletim sistemleri yönetimi (admin) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. RMAN veya Shell scripting ile Cold ve Hot backup scripting konularında bilgi sahibi olmak,
 8. DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde deneyime sahip olmak,
 9. Oracle ASM konusunda bilgi sahibi olmak,
 10. Tercihen IBM GPFS konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. Tercihen felaket kurtarma veri merkezi sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 12. Tercihen Oracle Certified Associate (OCA), Oracle Certified Professional (OCP), Oracle  Certifed Master (OCM) veya daha üstü sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak.
 1. Kıdemli Ağ Altyapısı Uzmanı (2 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut Firewall, IDS, IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış ve kurumsal segmentteki omurga anahtarı, güvenlik duvarı, saldırı tespit ve önleme sistemi, eposta güvenlik sistemleri ve yük dengeleyici sisteminin her biri hakkında en az 5 (beş) yıllık sistem/cihaz yöneticisi (admin) tecrübesi olduğunu belgelemek,
 3. Büyük ölçekli bir veri merkezinde en az 10.000 kullanıcılı bir Sanal Özel Ağ (VPN) sistemi yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
 4. E-posta güvenlik çözümü hakkında bilgi sahibi olmak,
 5. Veri merkezi kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
 6. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. IPSEC ve SSL VPN çözümleri konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,
 8. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 9. Sunucu sistemleri ve mimarileri ile sunucu sanallaştırma (VMware veya Red Hat Virtualization) teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. Active Directory hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Microsoft Windows Server, Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 12. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 13. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
 14. Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 15. Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak.
 1. Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. En az 1.000 (bin) uç birim ve en az 10.000 (on bin) iç kullanıcılı büyük ölçekli bilgi işlem merkezinde bilişim ağları topolojisi tasarımı, planlanması ve yapılandırması (konfigürasyon) konusunda başarıyla sonuçlanmış proje gerçekleştirmiş olmak ve belgelemek,
 3. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP)  sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek,
 4. Routing, Switching, VoIP, Wireless yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
 5. Veri iletişim (F/O, SDH, ATM, ADSL, G.HDSL, Metro Ethernet, VPN) altyapılarının planlaması, bağlantılarının yaptırılması, konfigürasyon yapılması, SLA seviyelerinde takip ve kontrolleri konularında tecrübe sahibi olmak,
 6. Wired LAN, Wireless LAN, WAN kurulumu ve ağ yönetim sistemleri ile 802.1x ve VPN Protokollerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 7. IPSEC konusunda tasarım, iş sürekliliği ve sorun giderme tecrübesine sahip olmak,
 8. Merkezi ağ/sistem yönetimi ve performans izleme sistemleri, Hizmet Seviyesi Taahhüdü (SLA) yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
 9. PMP ve CISSP konusunda bilgi sahibi olmak,
 10. Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 12. Satın alma süreçleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
 14. Tercihen Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) sertifikasına sahip olmak,
 15. Tercihen Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikasına sahip olmak.
 1. Kıdemli Sistem Uzmanı (Windows) (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory yapısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. En az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,
 3. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
 4. Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 6. Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,
 7. Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda bilgi sahibi olmak,
 10. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,
 11. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
 12. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 13. Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 14. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
 15. Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
 16. Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 1. Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak.
 1. Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 3. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator - AIX Administration sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,
 4. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. AIX işletim sistemleri kurulumu, konfigürasyonu, idamesi ve güvenliği konularında tecrübe sahibi olmak,
 6. Unix, Linux (tercihen RedHat), AIX işletim sistemleri performans analizi ve raporlamasını yapabilmek,
 7. IBM Spectrum Scale, Power HA, Power VC, Power VM yazılımları kurulumu, konfigürasyonu ve idamesinde tecrübe sahibi olmak,
 8. IBM Power serisi donanım yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 9. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 10. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 11. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Acil Durum Merkezi sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 13.  Kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 14. Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
 15. Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
 16. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 1. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,
 2. Tercihen kurumsal yedekleme teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak,
 3. Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.
 1. Kıdemli Bilgi Güvenliği Uzmanı ( 1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
 3. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe sahibi olmak,
 4. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
 5. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
   • Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
   • Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
   • Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi yapabilmek,
   • Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları doğrulayabilmek,
   • ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi sahibi olmak,
   • Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,
   • Ağ haritalaması yapabilmek,
   • Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
   • Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veritabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
   • Uygulamalı CEH eğitimi almış olmak (Online eğitim kabul edilmeyecektir)
 7. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 9. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

C GRUBU (22 Kişi)

 1. Yazılım Geliştirme Uzmanı (3 Kişi)
 1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
 3. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
 4. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak,
 5. REST web servis, GraphQL, mikro servis mimarisi, SOAP hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. NoSQL veri tabanları hakkında bilgi sahibi olmak,
 7. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 9. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. SDLC metodolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
 11. Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,
 12. Oracle, PostgreSQL ve DB2 ilişkisel veri tabanlarından en az birisini kullanarak uygulamalar geliştirmiş olmak,
 13. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
 14. Tercihen Angular framework, React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak,
 15. Tercihen UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
 16. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri, Konteyner mimarisi, Kubernetes, Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
 1. Tercihen Kafka, RabbitMQ, Redis sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 2. Tercihen Agile, Scrum süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. Tercihen gRPC, Protocol Buffers konuları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
 1. Web Önyüz Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)
 1. Yazılım geliştirme konusunda en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. İyi derecede CSS3, HTML5, Javascript konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Önyüz kütüphanelerinden React, Angular veya Vue.js ile proje geliştirmiş olmak,
 4. UI/UX standartları, Responsive Design, Progressive Web Apps ve SEO konularında bilgi sahibi olmak,
 5. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde web ortamına aktarabiliyor olmak,
 6. Web Sayfa performansı ile alakalı tecrübe sahibi olmak,
 7. Gulp, Webpack, Grunt teknolojilerinden birinde tecrübe sahibi olmak,
 8. Bootstrap, Skeleton vb. CSS kütüphanelerini ve SASS - LESS ön işlemci kütüphaneleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
 9. Restful web servisleri, API, JSON/XML teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
 10. Farklı tarayıcı ve mobil uyumluluğu konularında tecrübe sahibi olmak,
 11. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 12. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 13. Tercihen Ember.js ile geliştirme yapmış olmak,
 14. Tercihen popüler JS UI kütüphanelerinin en az bir tanesi ile proje geliştirmiş olmak,
 15. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. DevOps Mühendisi (1 Kişi)
 1. Red Hat/Centos Linux işletim sistemlerinin yönetiminde en az 3 yıl tecrübe sahibi olmak,
 2. Jenkins, TeamCity, Bamboo vb. CI/CD araçlarında ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,
 3. PowerShell, Python, BashScript vb. yazılımlarla yazılı metin geliştirebilme tecrübesine sahip olmak,
 4. Ansible, Chef, Puppet araçlarından en az 1 tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,
 5. Load Balancing, High Availability ve Clustering teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
 7. Kubernetes, Docker Swarm, OpenShift vb. konteyner teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
 8. Prometheus, Grafana, Zabbix vb. monitör araçlarından en az 1 tanesi hakkında tecrübe sahibi olmak,
 9. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 11. Yazılım geliştirme yaşam döngüsüne (SDLC) hakim olmak,
 12. Java programlama dilinde tecrübe sahibi olmak,
 13. Java uygulamaları performans analizi tecrübesine sahip olmak,
 14. Tercihen yük testi, performans testi, stres testi gibi konularda tecrübe sahibi olmak,
 15. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Web-Mobil Tasarım Uzmanı (1 Kişi)
 1. Web ve mobil uygulamalarında son kullanıcı odaklı tasarım konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe sahibi olmak,
 2. Ayrıntılı site haritası, wireframe tasarımları, akış diyagramları, kullanıcı senaryoları oluşturma ve bunları dokümante etme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 3. Adobe Photoshop, Adobe XD, Sketch ve Figma tasarım araçlarından en az birini kullanabiliyor olmak,
 4. HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak,
 5. Responsive web, cross browser ve mobil uyum konusunda bilgi sahibi olmak,
 6. Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
 7. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Veritabanı Uzmanı (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Oracle veritabanı veya IBM DB2 veritabanı yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. Oracle 10g/11g/12c veya güncel sürümleri veritabanı ile IBM DB2 Sürüm 8 veya güncel sürümleri veritabanı yönetimi konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 3. SQL ve PL/SQL programlama konusunda en az 2 (iki) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 4. SQL ve PLSQL iyileştirme (tuning) becerisine sahip olmak,
 5. İlişkisel veritabanı tasarımı konusunda tecrübe sahip olmak,
 6. Unix/Linux (tercihen IBM AIX, Oracle Linux ve Red Hat) işletim sistemi tecrübesine sahip olmak,
 7. Tercihen RMAN veya Shell scripting ile cold ve hot backup scripting konularında tecrübe sahibi olmak,
 8. Tercihen DataGuard, CDC gibi veri yedekleme sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
 9. Tercihen PostgreSQL veri tabanı bilgisine sahip olmak,
 10. Tercihen IBM GPFS, Oracle RAC bilgisine sahip olmak,
 11. Tercihen OCA, OCP veya OCM sertifikalarından birine sahip olmak,
 12. Tercihen felaket kurtarma veri merkezi sistemlerinde tecrübe sahibi olmak.
 1. Network (Ağ) Uzmanı (2 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 3. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en az birini veya sertifikasını aldığını belgelemek,
 4. Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
 5. Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,
 8. Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 9. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
 11. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 12. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,
 13. Tercihen Certified Network Professional (CCNP), CCNP Service Provider (veya CCIP), Cisco Certified Design Professional (CCDP), Cisco Certified Network Professional Voice (CCNP Voice) veya CCNP Wireless sertifikalarından herhangi birine sahip olmak.
 1. Sistem Uzmanı (Windows) (2 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory yapısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. En az 10.000 kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu belgelemek,
 3. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) veya Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) sertifikasına sahip olmak,
 4. Microsoft ürün ve servisleri olan DNS, DHCP, WINS, Certificate Authority, File Server, Remote Desktop mimarisi, Windows 8/10 işletim sistemlerinin kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümlemesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Microsoft Exchange 2010-2016 ve Microsoft Skype Server konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,
 6. Microsoft IIS 8 veya güncel sürümlerinin yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Microsoft Windows GPO, WSUS ve System Center ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 8. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,
 9. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,
 10. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 11.  Tercihen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA, herhangi biri), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA) sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
 13. Tercihen VMware Certified Professional (VCP) sertifikasına sahip olmak,
 14. Tercihen ISO 27001 - Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 15. Tercihen ISO 27001 sertifikasının başarı ile alındığı en az bir uygulamada aktif rol almış olmak.
 1. Sistem Uzmanı (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux (tercihen Red Hat Linux) işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. Sistem yazılımları ve Script Language konusunda en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 3. Red Hat Linux Yönetimi konusunda eğitim aldığını belgelemek,
 4. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 6. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
 7. Yüksek ölçekli disk sistemleri ve depolama sistemlerinin (Storage Area Network - SAN) yönetimi, yapılandırılması ve donanımlarının yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 8. Tercihen Red Hat Certified System Administrator (RHCSA), Red Hat Certified Engineer (RHCE), Red Hat Certified Architect (RHCA), Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA), IBM Certified System Administrator sertifikalarından herhangi birisine sahip olmak,
 9. Tercihen CEH - Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak,
 10. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
 11. Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1 (bir) uygulamada aktif rol almış olmak,
 12. Tercihen kurumsal yedekleme yazılımları, donanımları, teknolojileri ve yönetiminde tecrübe sahibi olmak,
 13. Tercihen veri depolama teknolojilerine ait sertifika sahibi olmak.
 1. Veri Tabanı Güvenliği Uzmanı (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 4 (dört) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. MSSQL server, Oracle, Postgre SQL, Mongo vb. database konularında bilgi sahibi olmak,
 3. Veri tabanı güvenliği konusunda en az 2 yıl tecrübe sahibi olmak,
 4. Ajanlı ve ajansız veri tabanı güvenliği sistemlerine hakim olmak,
 5. DDL, DML ve DCL kullanıcı aktivitelerini yorumlayabilmek,
 6. Sistem üzerinden toplanan bilgilerin yorumlanması ile güvenlik raporu hazırlayabilmek,
 7. Özel güvenlik ve denetim politikaları oluşturabilmek, tarama ve güvenlik filtreleri hazırlayabilmek,
 8. SOX, PCI gibi güvenlik standartlarına hakim olmak,
 9. Oluşturulacak kurallar ile spesifik bir bilgiye göre tarama ve filtreleme yapabilmek.
 1. SIEM Uzmanı (1 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 4 (dört) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Linux, Microsoft, IOS gibi sistemlerin log yapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. SIEM sistemleri konusunda en az 1 yıl tecrübe sahibi olmak,
 4. Syslog, rsyslog, tail2syslog, msrpc, wincollect vb. servis ve protokollere hakim olmak,
 5. Logların anlamlandırılması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. Regex kullanımı konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. SIEM sistemleri özelinde korelasyon kuralları hazırlayabilmek ve hazır korelasyon kurallarını yorumlayabilmek,
 8. Siber saldırı türleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Microsoft, Linux, AIX, Firewall ve network cihazları hakkında bilgi sahibi olmak,
 10. LDAP, AD entegrasyon ve log yönetimleri konularına hakim olmak,
 11. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR, KVKK ve NIST konularına hakim olmak,
 12. Hassas verileri siber saldırganlardan korumak için güvenlik önlemleri planlayıp yürütebilmek,
 13. CEH eğitimi veya sertifikasını almış olmak,
 14. Anti virüs yazılımı, saldırı tespit araçları, güvenlik duvarları ve içerik filtreleme ile ilgili uygulamalara hakim olmak,
 15. Risk değerlendirme raporu hazırlayabilmek,
 16. Güvenlik süreçlerini izleyebilmek, oluşturabilmek ve yönetebilmek, iç denetim çalışmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
 1. Ağ ve Yazılım Güvenliği Uzmanı  (2 Kişi)
 1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 10.000 (on bin) dış kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) veya yazılım geliştiricisi olarak en az 4 (dört) yıl çalıştığını belgelemek,
 2. Java, .NET yazılım dillerine hakim olmak,
 3. Statik kod analizi konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 4. Statik kod analizi sonucunda tespit edilen zafiyetlerin giderilmesine yönelik çalışma yapabilmek,
 5. Network cihazları (router, switch, Kablosuz ağ cihazları (AP)) konusunda bilgi, güvenlik taramaları ve bulguların raporlanması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. Siber istihbarat toplanması ve gerekli aksiyonların alınması konusunda tecrübe sahibi olmak,
 7. Firewall cihazları ( IPS, IDS, AV, DDOS vs.), kural yazılımında ve denetimde tecrübe sahibi olmak,
 8. Network cihazlarında güvenlik standardının sağlanması amacıyla gerekli taramaların gerçekleştirilmesi, raporların oluşturulması ve açıkların giderilmesinde tecrübe sahibi olmak,
 9. Kimlik Yönetimi, PAM ve Şifre Kasası kurulumu ve yönetimi hususlarında bilgi sahibi olmak.
 1. Sesli ve Görüntülü Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
 1. Video konferans ürün ve donanımlarına ait yazılım kodlarının geliştirilmesinde en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak,
 2. Gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojilerini (RTMP, WebRTC) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak ve Video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak,
 3. J2EE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,
 4. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
 5. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot, Spring Data, Spring Cloud) kullanarak projeler geliştirmiş olmak,
 6. REST SOAP Web Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 7. Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.)  en az birisinde tecrübe sahibi olmak,
 8. Multithread uygulamalar konusunda tecrübe sahibi olmak,
 9. Event driven tasarım konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. Java Swing konusunda tecrübe sahibi olmak,
 11.  ECLIPSE veya RAD gibi uygulama geliştirme ortamlarında çalışmış olmak,
 12. JUnit test kütüphanesinde tecrübe sahibi olmak,
 13. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 14. Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,
 15. Tercihen Web uygulamaları, responsive design, typescript konularında bilgi sahibi olmak,
 16. Tercihen Angular framework, React veya VueJs kütüphanelerinden en az birisiyle uygulama geliştirmiş olmak.
 1. Android Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
 1. Android işletim sisteminde Java ve Kotlin konularına hakim olmak,
 2. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ve Android networking konularına hakim olmak,
 3. Android frameworkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak,
 4. Android işletim sisteminde Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,
 5. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,
 6. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,
 7. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Tercihen yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
 9. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
 10. Tercihen Google Play Store'da referans uygulama sunabilmek,
 11. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. IOS Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
 1. iOS işletim sisteminde Objective-C veya Swift programlama konularına hakim olmak,
 2. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ve iOS networking konularına hakim olmak,
 3. iOS frameworkleri ve API'leri konularında bilgi sahibi olmak,
 4. iOS işletim sisteminde UIKit, Core Data, Core Text, Push Notification, Firebase, SQLite, Realm konularında bilgi sahibi olmak,
 5. Figma, PhotoShop, Sketch vb. yazılımlar üzerinde yapılan mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabilmek,
 6. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,
 7. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Tercihen yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
 9. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
 10. Tercihen Apple App Store'da referans uygulama sunabilmek,
 11. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 12. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı (2 Kişi)
 1. En az 3 (üç) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
 2. En az 2 (iki) yıl Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Derin Öğrenme, Tahminleme Modelleri, Yapay Zekâ vb. tecrübesine sahip olmak,
 3. Pandas, Keras, Numpy, Scikit-Learn, TensorFlow vb. kütüphanelerinin en az 1 (bir) tanesi üzerinde tecrübe sahibi olmak,
 4. Aktif olarak Jupiter Notebook üzerinde geliştirme tecrübesine sahip olmak,
 5. SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. Güçlü veri analizi, yorumlama ve veri görselleştirme becerilerine hakim olmak,
 7. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 9. Tercihen Apache AirFlow, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,
 10. Tercihen makine öğrenmesi algoritmalarından Gradient-Boosting Machines ve XGBoost kütüphaneleri hakkında tecrübe sahibi olmak,
 11. Tercihen NLP algoritmaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 12. Tercihen Derin Pekiştirmeli Öğrenme algoritmalaları ve kütüphaneleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 13. Tercihen Büyük Veri ekosistemi (Hadoop, Spark, Hive vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
 14. Tercihen veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak,
 15. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.

D GRUBU (3 Kişi)

 1. Sesli ve Görüntülü Yazılım Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
 1. Video Konferans Yazılımları ve Donanımları konusunda bilgi sahibi olmak,  
 2. J2EE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak,
 3. Nesneye dayalı programlama ve tasarım kalıplarına hakim olmak,
 4. REST SOAP  Web Servisleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Versiyonlama araçlarından (Git, SVN vb.)  en az birisinde tecrübe sahibi olmak,
 6. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 7. Performans odaklı geliştirmeler ve code refactoring yapabilmek,
 8. Test süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
 9. Multithread uygulamalar konusunda tecrübe sahibi olmak,
 10. Event driven tasarım konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. Tercihen gerçek zamanlı ses, görüntü ve veri taşıma teknolojilerini (RTMP,WebRTC) kullanarak uygulama geliştirmiş olmak,
 12. Tercihen video çözücüleri (Codec) hakkında bilgi sahibi olmak.
 1. Enerji Yönetimi Uzmanı (1 Kişi)
 1. Alçak gerilim / yüksek gerilim bakım onarım veya tesis işletme alanlarında en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 2. Sistem Veri Merkezi’nde Trafo, Orta Gerilim Hücreler, Jeneratörler, Kesintisiz güç kaynakları, iklimlendirme ve altyapı sistemlerinin operasyonu ve yönetimini konusunda en az 1 (bir) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
 3. Veri Merkezi ve ofislerin yangın algılama ve söndürme sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 4. Jeneratör ve UPS sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 5. Veri Merkezi iklimlendirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 6. BMS (Bina Yönetim Sistemi) ve PMS (Enerji Yönetim Sistemi) sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
 7. Veri Merkezi PDU yönetimi ve elektrik kablolama konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 8. Proje uygulama ve kontrol konularında tecrübe sahibi olmak,
 9. Veri merkezi altyapısını oluşturan enerji ve iklimlendirme bileşenlerinin takibi ve izlenmesi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 10. Veri Merkezi Seviye Sınıflandırma Sistemi (TIER Classification System) standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
 11. Ekipmanlar üzerinde meydana gelen arızaların analizini yapabilmek, sorunların nedenlerini, arıza ve bakım ekipleri ile tespit edebilmek ve raporlayabilmek,
 12. Bina otomasyon sistemleri için enerji yönetimi prosedürleri hazırlama konusunda bilgi sahibi olmak,
 13. Tercihen ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi (EYS) eğitimini aldığını belgelemek.
 1. Yapay Zekâ Geliştirme Uzmanı (1 Kişi)
 1. En az 2 (iki) yıl Python programlama dili tecrübesine sahip olmak,
 2. En az 1 (bir) yıl Makine Öğrenmesine yönelik "Veri Analiz" tecrübesine sahip olmak,
 3. Veri analizi kapsamında, verileri inceleme, temizleme, dönüştürme ve modelleme konularında tecrübe sahibi olmak,
 4. Aktif olarak Jupiter Notebook üzerinde geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
 6. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
 7. SQL ve veri modelleme konusunda tecrübe sahibi olmak,
 8. Tercihen Apache AirFlow, MLFlow gibi platformlar hakkında tecrübe sahibi olmak,
 9. Tercihen veri görselleştirme kütüphanelerinden Plotly/D3js hakkında tecrübe sahibi olmak,
 10. Tercihen Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.        
II) BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
                   
Adaylar başvurularını 04/11/2020-18/11/2020 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar pgm.adalet.gov.tr internet adresi üzerinden üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar ilan edilen aynı veya farklı gruptaki pozisyonlardan en fazla ikisine başvurabilecektir.

Adayların başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakı sisteme eksiksiz olarak yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacaktır.

Adayların 2020 KPSSP3 puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacaktır.)
 
Adayların Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)  puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. YDS puanının olmaması durumunda ÖSYM tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belge taratılarak sisteme yüklenecektir. YDS puanı veya eşdeğer belgesi olmayan adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir.

Adayların güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge veya belgeler sisteme taratılarak yüklenecektir.  (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)

Adaylar yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübelerine ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgelerini sisteme taratarak yükleyecektir. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
 
Adayların başvuruda bulunacakları pozisyonda çalıştıklarını gösterir belgenin kontrolü amacıyla https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belgenin indirilerek sisteme yüklenmesi gerekecektir.

Ayrıca adayların her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

Adayların detaylı özgeçmişlerini (CV)  ve fotoğraflarını (JPG, JPEG formatında) sisteme yüklemesi gerekecektir.

Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
 
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru ilgili komisyon tarafından değerlendirilmeye alınmayacaktır.
 
III) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilen sınavlardan YDS dengi) puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam puana göre her bir pozisyon için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Yukarıdaki değerlendirmeye göre sözlü sınava çağırılmaya hak kazanan adaylar www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

IV- SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ, KONULARI

Sözlü sınav yeri ve tarihi  www.adalet.gov.tr internet adresinden ilân edilecektir.

Sözlü Sınav Konuları;
 1. UNIX/LINUX işletim sistemleri,
 2. ORACLE veritabanı yönetimi ve SQL,
 3. Java EE Uygulama Sunucusu,
 4. Sunucu Sistemleri,
 5. Disk Sistemleri ve SAN,
 6. Java ile yazılım geliştirme (swing/web/web services),
 7. Mobil yazılım teknolojileri,
 8. Bilişim Ağları (network),
 9. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, Web Gateway, E-mail Gateway, vb.),
 10. Microsoft sunucu işletim sistemleri,
 11. Proje yönetimi ve süreç takibi,
 12. Rekabet ve satın alma süreçleri,
 13. 27001 Bilgi Güvenliği,
 14. Altyapı ve donanım güvenliği,
 15. Sunucu sanallaştırma ve disk sanallaştırma teknolojileri,
 16. CISSP ve CEH,
 17. GIAC Sertifikalarından ilgili sertifika konuları,
 18. Yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm hususlar.
Yine yukarıda zorunlu veya tercihen aranan şartlarla ilgili sözlü esnasında gerektiğinde ilave sorular sorulacak ve uygulamalı testler yapılacaktır.

V) SÖZLÜ SINAV SONUCUNUN AÇIKLANMASI
 
Sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar arasından puan sırasına göre, ilan edilen personel pozisyon sayısı kadar aday asil olarak belirlenecektir.  
 
Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar ile bu adaylardan istenilecek belgeler   www.adalet.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.
 
VI) SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
 
Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.

Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esasların 3. maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının (yılın son altı ayı için belirlenen ücret tavanı 7.536,85 TL’dir)  vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Bakanlığımız, yukarıdaki tavan ücretlerinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. 

Ücret Cetveli:
A Grubu 5 kata kadar
B Grubu 4 kata kadar
C Grubu 3 kata kadar
D Grubu 2 kata kadar

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek, yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.


E-Başvuru linki için Tıklayınız.