Sözleşmeli Mühendis (29) Alımı Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


 
Yerleştirmeye hak kazanan mühendis (29) adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
c) Bilgi Formu (Ek-2)

31/01/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

03/06 Aralık 2019 Tarihleri Arasında Gerçekleştirilen Sözleşmeli Mühendis (29) Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

Ek-1 Mal bildirimi,
Ek-2 Bilgi formu