Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçiş İşlemleri
30.01.2023

26.01.2023 tarihli ve 32085 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7433 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 3 üncü maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na geçici 48 inci madde eklenmiştir.

657 sayılı Kanun'un geçici 48 inci maddesi ile aynı Kanun'un 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanların, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde memur kadrolarına atanmaları hususu düzenlenmiştir.

İlgili düzenleme gereği 28.11.2022 tarihi itibarıyla sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olanlardan 26.01.2023 tarihinde sözleşmesi devam eden ve talebi bulunan personelin en geç 7433 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 26.01.2023 tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı başvurularının alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda;
1-Adli ve idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde görev yapanların kadroya atanma taleplerine ilişkin yazılı başvurularının sözleşme imzaladıkları adli ve idari yargı adalet komisyonları aracılığıyla,
2-Bakanlık merkez teşkilatında görev yapanların kadroya atanma taleplerine ilişkin yazılı başvurularının ilgili Genel Müdürlükler ve Başkanlıklar aracılığıyla,
3-Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde görev yapan psikolog ve sosyal çalışmacıların kadroya atanma taleplerine ilişkin yazılı başvurularının ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla,
4-Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Eğitim Merkezlerinde (Ankara, Rize, Yozgat) görev yapanların kadroya atanma taleplerine ilişkin yazılı başvurularının Eğitim Dairesi Başkanlığı aracılığıyla,
5-Geçici görevli çalışan sözleşmeli personelin kadroya atanma taleplerine ilişkin yazılı başvurularının pozisyonunun bulunduğu ve sözleşme imzaladığı komisyonlar/birimler üzerinden,
Daha sonra açıklanacak usul ve esaslara göre Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir.

26/01/2023 tarihli yazımızla tüm Bakanlık birimleri, Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemesi Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına Kanun kapsamındaki personelimize tebliğ işlemlerinin tamamlanması ve otuz gün içerisinde başvuruların alınması gerektiği bildirilmiştir.

Kadroya geçiş işlemlerinin mesai arkadaşlarımız ve teşkilatımız için hayırlı olmasını temenni ederiz.