Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Sonuçları
3.06.2022

Adli/idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği talepleri, başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

Karşılıklı yer değişikliği yapılan sözleşmeli personelin tebligatları ayrıca gönderilecektir. Tebligatların yapılmasından itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.
 
Duyurulur.
 

 

SONUÇ SORGULAMA