Sözleşmeli Personelin Karşılıklı Yer Değiştirme Çalışması Sonuçları
28.08.2021

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesi gereğince atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan zabıt kâtibi, mübaşir, hizmetli, teknisyen, şoför ve benzeri unvanlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında taşra teşkilatında görev yapan sözleşmeli personelin karşılıklı yer değiştirme çalışmasına ilişkin başvurular değerlendirilmiş olup, belirlenen kriterlere göre karşılıklı yer değişikliği sonuçları yayımlanmıştır.

Karşılıklı yer değiştirmesi yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecek olup, tebligatların yapılmasından itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.
 
 
Duyurulur.

SONUÇ SORGULAMA