Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulamalı Sınav Metinleri ve Değerlendirme Kriterleri
1.06.2023

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasının (c) bendi uyarınca 09 Haziran 2023 Cuma ve devam eden günlerde yapılacak olan sözleşmeli zabıt katibi uygulamalı sınav metinleri ve uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri aşağıda yer almaktadır.

Sınava girecek adaylara başarılar dileriz.