Stajyer Kontrolör Alımı Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN


 
Yerleştirmeye hak kazanan stajyer kontrolör adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
c) Bilgi Formu (Ek-2)

24/04/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

24 Şubat 2020 Tarihinde Gerçekleştirilen Stajyer Kontrolör Alımı Sözlü Sınav Sonuçları

Ek-1 Mal bildirimi,
Ek-2 Bilgi formu