Tez Savunmasında Başarılı Olup, Yeterlik Sınavına Alınacak Olan Adalet Uzman Yardımcısına İlişkin İlan

Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesi uyarınca Adalet Uzmanlığı Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda tez savunması başarılı bulunan adalet uzman yardımcısı Salim ÖZEREN’in, Adalet Uzmanlığı Yönetmeliğinin 22 nci maddesi uyarınca 03.11.2022 tarihinde saat 14.00’de sözlü olarak yapılacak olan yeterlik sınavına alınmasına karar verilmiştir.  
İlgili, kadrosunun bulunduğu Birime göre belirlenen EK-1’de yer alan konulardan sorumlu tutulacak olup, belirtilen tarih ve saatte Personel Genel Müdürlüğü’nde hazır bulunması gerekmektedir.
Önemle Duyurulur.