Unvan Değişikliği Sınavı Başvuru Değerlendirme Sonuçları
17.07.2023

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 
 Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavlarına ilişkin sınav başvuru ücreti Bakanlığımız internet sitesinde ayrıca ilanı edilecektir.  

DUYURULUR.

İrtibat Tel: 0312 414 63 29

 

SONUÇ SORGULAMA