Zabıt Katibi Uygulamalı Sınavı Değerlendirme Kriterlerine İlişkin Ek Duyuru
8.05.2022

9 Mayıs 2022 ve devam eden günlerde yapılacak zabıt katibi uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri 29 Nisan 2022 tarihinde ilan edilmiştir.
Her ne kadar bu kriterlerin ‘’Genel Bilgiler’’ kısmında, zabıt kâtibi uygulamalı sınavlarının Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce geliştirilen Onparmak Klavye Programı ile yapılacağı belirtilmiş ise de görülen luzüm üzerine programın kullanılmasından vazgeçilmiştir. Her komisyon daha önce kullandığı programları kullanacaktır. Sınav tutanakları değerlendirilirken daha önce ilan edilen uygulamalı sınav değerlendirme kriterleri de göz önünde bulundurulacaktır.
İlanen duyurulur.