26-27 Kasım 2022 Tarihli Hâkim ve Savcı Adaylığı Sınavlarında Gerçekleşen Soru İptali Sonrası Mülakata Alınacak Adaylara İlişkin Duyuru

26-27 Kasım 2022 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı, idari yargı hâkim adaylığı ve avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavlarına katılan muhtelif davacılar tarafından açılan davalarda Temel Soru Kitapçığındaki dizilime göre Genel Kültür ve Genel Yetenek Testi'nde yer alan 19 numaralı ve Ortak Alan Bilgisi Testi'nde yer alan 29 ve 33 numaralı soruların Danıştay 5. Dairesinin E:2023/15141-15706-15707-16523-15141 sayılı dosyaları nezdinde iptaline kesin olarak karar verilmiş ve yeniden değerlendirme sonucunda mülakata katılmaya hak kazanan aday listesi Bakanlığımıza bildirilmiştir.

Yeniden değerlendirme sonucunda mülakata katılmaya hak kazanan adayların gerekli bilgilerini 13-19 Kasım 2023 tarihleri arasında eksiksiz ve tam olarak doldurmaları gerekmektedir.

Mülakat Başvurusu İçin TIKLAYINIZ.

NOT: Birden fazla mülakata katılmaya hak kazanan adayların her sınav için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir.