HİTAP ve Komisyon Uygulamaları Hizmet İçi Eğitimi düzenlendi
19.11.2018

“Hizmet Takip Programı (HİTAP) ve Komisyon Uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim programı, 09-14 Aralık 2018 tarihlerinde Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisinde Genel Müdürlüğümüzce düzenlendi.
Hizmet içi eğitim programı, 09-12 Aralık 2018 (1. grup) tarihleri arasında adalet komisyonlarında görevli yazı işleri müdürleri, yazı işleri müdür vekilleri ve Personel Genel Müdürlüğüne bağlı atama yapan birimlerde görevli şube müdürleri ve memurlar ile Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Hakimler Savcılar Kurulu ve Yüksek Seçim Kurulu personeline, 11-13 Aralık 2018 (2. grup) ve 12-14 Aralık 2018 (3. grup) tarihleri arasında adalet komisyonlarınca HİTAP birim sorumlusu olarak görevlendirilen zabıt kâtibi ve diğer unvanlarda görev yapan personele yönelik üç grup halinde yapıldı.
Genel organizasyonu Personel Genel Müdürlüğü Açık Sicil Şube Müdürlüğünce yapılan eğitim programında, Sosyal Güvenlik Kurumu Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Şube Müdürü Sezgin ÇOBAN, Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve HİTAP konularında sunum yaparken, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığından Yavuz KARATEPE ve Personel Genel Müdürlüğü Açık Sicil Şube Müdürlüğünden Uğur ÖZER, UYAP Bilişim Sistemi ve Açık Sicil Uygulamaları yönünden katılımcıları bilgilendirdiler.
Adalet komisyonu yazı işleri müdürlerinin katılım sağladıkları 1. grup buluşmasında, HİTAP eğitiminin yanı sıra adalet komisyonlarının iş ve işlemleri ile yaşanan genel sorunlar hakkında Personel Genel Müdürlüğü Taşra Atama ve Nakil Şube Müdürlüğü görevlilerince katılımcılara bilgi verilirken, Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Personel Bilgi Sistemi isimli web tabanlı intranet uygulaması da Taşra Atama ve Nakil Şube Müdürlüğü personeli Özkan ÖZKAN tarafından katılımcılara tanıtıldı.
Eğitim sonunda görüş ve değerlendirmelerine başvurulan katılımcılarca faydalı ve yeterli görüldüğü ifade edilen program, HİTAP veri girişlerinin hatasız, eksiksiz ve zamanında yapılması, veri girişi yapan personelin bilgi düzeyinin arttırılması ile taşra komisyon uygulamalarında yeknesaklığın sağlanması amaçlarıyla düzenlenmiştir.