Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin İsteğe Bağlı ve Mazeret Nakil Çalışması

Bakanlığımız taşra teşkilatında görevli yazı işleri müdürü ve idari işler müdürü unvanlarında  görev yapan personelin;
  a-İsteğe bağlı nakil çalışmasına başvuruları  21/02/2020 Cuma günü başlayıp, 27/02/2020 Perşembe günü 17:30 itibarıyla,
  b-Mazeret nakil çalışmasına başvuruları 28/02/2020 Cuma günü başlayıp, 05/03/2020 Perşembe günü 17:30 itibarıyla sona erecektir.

Hizmet süresinin her yılı, Ek-2 deki Bölgelere İlişkin Puan Tablosundaki puanlar esas alınmak suretiyle sistem tarafından otomatik hesaplanacağından, her bir personelimizin başvuru tarihleri arasında UYAP sisteminde yer alan kendisine ait birim bilgilerini, bu birimlerdeki başlayış ve ayrılış tarihlerini kontrol etmesi, bu bilgilerde hata bulunması halinde ilgili komisyona başvurarak düzelttirmesi ve ardından başvuru yapması gerekmektedir.

İsteğe bağlı ve mazeret nakil çalışmasına ilişkin ilke kararları, bölgelere ilişkin puan tablosu, tüm adliyelerin puanlarını gösterir tablo ve başvuru kılavuzu ektedir. 
UYAP merkezi nakil sistemi ile ilgili 0 312 414 63 09 - 414 63 86 nolu telefon numaralarından yardım alınabilecektir.
Duyurulur.