02.03.2021 Tarihinde Yapılan Stajyer Kontrolör Sözlü Sınav Sonuçları Duyurusu

Bakanlığımızca 02/03/2021 tarihinde stajyer kontrolör kadrosu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
 
Yerleştirmeye hak kazanan stajyer kontrolör adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) Bilgi formu (Ek-2),
c) 2 adet biyometrik fotoğrafı,

d) Diploma,
e) KPSS sonuç belgesi,
f) Sağlık beyanı (Ek-3)
g) Etik sözleşmesi (Ek-4)
ğ) Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)


18/06/2021 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

SONUÇ SORGULAMA