18 Sözleşmeli Mühendis Alım İlanı Sözlü Sınav Sonuçları
10.01.2022

T.C 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 30.11.2021-01.12.2021 tarihlerinde 18 sözleşmeli mühendis pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
 
Adaylardan istenilen belgeler;

1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirimi (Ek-1),
3) Bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,

5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-3),
8) Etik sözleşmesi (Ek-4),
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,
11) Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru yapılır iken sisteme yüklenen belgeler.

Yukarıda belirtilen belgelerin 24.01.2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.


DUYURULUR.Ek-1 Mal bildirimi,
Ek-2 Personel bilgi formu,

Ek-3 Sağlık beyanı,
Ek-4 Etik sözleşmesi

 

SONUÇ SORGULAMA