21-22 Kasım 2020 Tarihlerinde ÖSYM Tarafından Yapılan Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı ve Bakanlığımızca Yapılan Soru İptali Mülakatında Başarılı Olanların Atama İşlemlerine İlişkin Duyuru

D U Y U R U

 
   1-) 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı ve Bakanlığımızca yapılan soru iptali mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soyisimleri yer alan adayların açıktan atama işlemleri tamamlanmıştır.
 
   Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar ilgili mahallere gönderilmiştir.
 
   2-) 21-22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılan adli yargı hâkim ve savcı adaylığı yazılı yarışma sınavı ve Bakanlığımızca yapılan soru iptali mülakat sonucu ve incelenen belgelerine göre aşağıdaki sorgu ekranında isim ve soy isimleri yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışıp kurumlarındaki görevlerinden ayrılmalarında sakınca görülmeyen adayların naklen atama işlemleri tamamlanmıştır. 

   Göreve başlama ve tebligata ilişkin yazılar adayların görev yaptığı kurumlara gönderilecek olup kurumları ile ilişiklerini kestikten sonra staj merkezlerine giderek görevlerine başlamaları gerekmektedir.

    İlgililere duyurulur.

SONUÇ SORGULAMA