22 Sözleşmeli Bilişim Personeli ve 6 Çözümleyici Alımına İlişkin Sözlü Sınav Sonuçları

T.C. 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 20-21.09.2022 tarihlerinde sözleşmeli bilişim personeli ve çözümleyici pozisyonu için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.
 
Adaylardan istenilen belgeler;

1) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden alınacak “Başvuru Bilgileri” çıktısı,
2) Mal bildirim formu (Ek-1),
3) Personel bilgi formu (Ek-2),
4) 2 adet biyometrik fotoğraf,

5) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopisi, geçici mezuniyet belgesi v.b),
6) KPSS sonuç belgesi,
7) Sağlık beyanı (Ek-3),
8) Etik sözleşmesi (Ek-4),
9) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi,
10) Özgeçmiş,
11) Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım Platformu üzerinden başvuru yapılır iken sisteme yüklenen belgeler,

Ayrıca sözleşmeli çözümleyici pozisyonuna yerleşen adaydan istenilen ek belgeler;
1) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
2) En az 1 yıl Bilgi İşlem Merkezlerinde programcı olarak çalıştığına dair belge,
3) İki programlama dilini gösterir belge veya belgeler, (Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
4) Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi özel kesimde geçen süreleri gösterir SGK dökümü veya ıslak imza ve kaşe ile onaylanmış çalışma belgesi,

Yukarıda belirtilen belgelerin 07/11/2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

DUYURULUR.
 

SONUÇ SORGULAMA