Bakanlığımız Merkez ve Merkez Atamalı Taşra Teşkilatında Çalıştırılmak Üzere Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Destek Personeli (Şoför, Aşçı, Kaloriferci), Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi), Mühendis, Tekniker ve Teknisyen Alımı Sözlü Sınav Sonuçları
10.01.2022

T.C 
ADALET BAKANLIĞI
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Bakanlığımızca 02.11.2021 – 18.11.2021 tarihleri arasında sözleşmeli mühendis, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, diğer teknik hizmet personeli (istatistikçi), destek personeli (şoför, kaloriferci, aşçı) pozisyonları için yapılan sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar aşağıda ilan edilmiştir.

Tüm adaylardan istenilen belgeler;
1) Mal bildirimi (Ek-1),
2) Personel bilgi formu (Ek-2),
3) 2 adet biyometrik fotoğraf,

4) Diploma, (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b)
5) KPSS sonuç belgesi,
6) Sağlık beyanı (Ek-3),
7) Etik sözleşmesi (Ek-4),
8) Askerliğini yapmış adaylar için terhis belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilmeyecektir), askerliğini yapmamış adaylar için tecil belgesi.

Ayrıca,
Destek personeli (şoför) pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
Sürücü belgesi (fotokopi)

Destek personeli (kaloriferci) pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan alınan sertifika (fotokopi)

Destek personeli (aşçı) pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifika (fotokopi)

Tekniker, teknisyen pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
Tekniker ve teknisyen unvanını veren yüksekokul veya meslek liselerinden mezun olunduğuna ilişkin diploma (e-devlet mezun belgesi, diplomanın fotokopi, geçici mezuniyet belgesi v.b)

Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna yerleşen adaylardan istenilen belgeler;
1) Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı (arkalı önlü fotokopi)
2) Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanan 23.02.2021 tarihli ilanın “Koruma ve güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlardan atama sırasında istenecek belge” kısmında istenilen sağlık kurulu raporu hakkında 26.06.2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği ile yeni bir düzenleme getirildiğinden, bu düzenlemeye göre; aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınacak “ Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Olur” ibareli sağlık kurulu raporu alınması gerekmektedir.
  • Dâhiliye,
  • Genel Cerrahi,
  • Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi,
  • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
  • Göz Hastalıkları,
  • Ortopedi ve Travmatoloji,
  • Sinir Sistemi Hastalıkları ve Beyin ve Sinir Cerrahisi,
  • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları,
  • Cilt Hastalıkları muayenelerini içerir sağlık kurulu raporu.

Yukarıda belirtilen belgelerin 24.01.2022 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde şahsen veya posta ile göndermeleri gerekmektedir. Adaylara ayrıca yazılı tebliğ yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

Ek-1Mal bildirim formu,
Ek-2 Personel bilgi formu,

Ek-3 Sağlık beyanı,
Ek-4 Etik sözleşmesi


 

SONUÇ SORGULAMA