Kadrolu Personelin İsteğe Bağlı Nakil Sonuçları
3.06.2022

Adli/idari yargı adalet komisyonları merkez ve mülhakat adliyelerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında görev yapan personelin isteğe bağlı nakil talepleri, başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır.

İsteğe bağlı nakilleri yapılan personelin tebligatları ayrıca gönderilecektir. Tebligatların yapılmasından itibaren ilgililer görevlerinden ayrılabileceklerdir.
 
Duyurulur.

SONUÇ SORGULAMA