Sözleşmeli Mühendis (50) Alımı Sözlü Sınav Sonucu Duyurusu

Yerleştirmeye hak kazanan mühendis (50) adaylarının;
a) Mal bildirimi (Ek-1),
b) 2 adet biyometrik fotoğrafı,
c) Bilgi Formu (Ek-2)

19/08/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğü Bakanlıklar / ANKARA adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin yerleştirmeleri yapılmayacaktır.

DUYURULUR.

Ek-1 Mal Bildirimi
Ek-2 Bilgi Formu

SONUÇ SORGULAMA