Emekli Personel Kimlik Kartı Müracaatları Başladı
4.12.2019

   Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görev yapmakta iken 1 Aralık 2010 tarihinden sonra emekliye ayrılan personel için (Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İcra İşleri Dairesi Başkanlığı personeli hariç) Genel Müdürlüğümüzce emekli personel kimlik kartı basımına başlanacaktır.

  Emekli personel kimlik kartı müracaatları, emekliye ayrıldıkları mahal ve merkez/taşra atamalı ayrımı gözetilmeksizin, müracaat sahiplerinin ikamet ettikleri yere en yakın adalet komisyonlarınca alınacak olup, 1 Aralık 2010 tarihinden önce emekli olan personele Sosyal Sigortalar Kurumu Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü'nce emekli kimlik kartı verildiği için, 1 Aralık 2010 tarihinden önce emekli olan personele kart basımı yapılmayacaktır.

   Bu bağlamda, emekli personel kimlik kartı talebi bulunan emekli personelin, ikamet ettikleri yere en yakın adalet komisyonuna, son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf ile müracaatları yeterli olacaktır.

   Adalet komisyonlarınca alınacak müracaatlar, UYAP üzerinden Genel Müdürlüğümüze iletilecek ve kart basım işlemi Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir.

   Basımı gerçekleştirilen emekli personel kimlik kartları sahiplerine teslim edilmek üzere başvuru yapılan adalet komisyonuna gönderilecek ve ilgili adalet komisyonunca tutanak karşılığında kartların teslimini yapacaktır.